Pojem “fair play” už dosť pevne vstúpil do športového života

Futbal bol vždy komerčným športom, a ak hovoríme o posledných desaťročiach, všetko sa zmiernilo, keď hovorili o peniazoch. Množstvo prevodov, čo a kto platil kompenzáciu, aký je plat hráčov – všetko sa teraz otáča okolo peňazí. Futbal však hrávajú ľudia a okrem peňazí je futbal aj ľudskou vášňou, kde je vždy miesto pre čestnosť a športovú česť, ako aj úprimnú hrubosť na futbalovom poli, nesportovní správanie futbalistov. Futbalisti a tréneri sú tí istí ľudia ako tí, ktorí sedia na stánkoch alebo sledujú futbal v televízii. Športovci nie sú cudzí ľudské pocity, skúsenosti a emócie, ktoré sú vždy bohaté na futbalové ihrisko. Ďalšia vec je, ako sa hráč správa vo vzťahu k súperovi a aký je postoj hráčov k všetkému, čo sa deje na poli. Niekedy nesportovní správanie futbalového hráča počas zápasu alebo naopak ušľachtilé gesto voči súperovi môže mať rozhodujúci význam pre ďalší osud športovca.

Pojem “fair play” už dosť pevne vstúpil do športového života, a tak dáva jasnú sémantickú definíciu toho, čo sa deje počas hry. Dnes nie je možné presne určiť, odkiaľ všetko začalo a čo prispelo k vzniku pojmu “fair play” vo svete športu. Podľa názoru športových odborníkov a pozorovateľov bola prvá fráza “fair play” použitá v roku 1968 počas letných olympijských hier v Mexico City. Zvuková veta bola zahrnutá do textu prísahy, ktorú športoví sudcovia priniesli pred začiatkom hier. Pokiaľ ide o futbal, v tomto ohľade sa koncept “fair play” nepodarilo okamžite nájsť svoju aplikáciu.

Spravodlivá hra – alebo ako hrať futbal s spravodlivosťou a spravodlivosťouFoto: Getty Images
Keď analyzujeme históriu futbalu od prvých oficiálnych zápasov, môžeme dospieť k záveru, že Angličania, ako zakladatelia futbalu, patrili k dlani pri vývoji pravidiel hry.

Rate this post