Jim Best sa rozhodne odvolať sa proti verdiktu disciplinárnej komisie BHA

Dlhodobá sága prípadu British Horseracing Authority proti Jim Bestovi sa zdá byť na konci po rozhodnutí lektora Lewesa, že sa nebude odvolať proti výroku disciplinárneho senátu, ktorý bol doručený minulý týždeň. Best stratí svoju licenciu na tréning a nebude môcť znovu aplikovať na šesť mesiacov, keď mu bol trest udelený po tom, čo sa panel rozhodol, že pravdepodobne povedal žokejovi, aby zastavil dva kone.

Vyhlásenie od svojho právneho zástupcu, Harryho Stewart-Moora, trval na tom, že toto je niečo iné ako pripustenie viny a vrhnutie reflektoru späť na BHA, čím sa zbavil svojho disciplinárneho procesu.Klesajúci na odvolanie, právnik povedal, praktické rozhodnutie, znáša uznanie šesť-mesačné pozastavenie by nemalo znamenať koniec Best podnikania, v ostrom kontraste k úplnému zákazu štyroch rokov, čo bol pôvodný trest po vypočutí v vo februári. To muselo byť zrušené kvôli závažným nedostatkom v procese BHA, čo viedlo k opätovnému skúške minulý mesiac.

Rozdiel v dvoch výsledkoch bol taký veľký, že Stewart-Moore označil disciplinárne konanie BHA za „lotériu“.Povedal: „Pán Best nie je ochotný prijať ďalšiu mimoriadne drahú kocku nad svojou budúcnosťou a budúcnosťou svojej rodiny a zamestnancov.“

Stewart-Moore opísal Besta ako „nevinného z obvinení proti ho “a odmietol záver panelu, ktorý tréner oznámil Paulovi Johnovi, že v decembri minulého roka stratil na Echo Brave a na raketovom mužovi. S odvolaním sa na Johna, právny zástupca povedal: „Jediný svedok BHA, ktorý sa nikdy neobťažoval s rozhovormi [pred vydaním obvinení], panel zistil, že je nespoľahlivý a že uzavrel dohodu s BHA výmenou za poskytnutie dôkazu proti pánovi. best.Ak by sa toto konanie nachádzalo v ktoromkoľvek fóre, v ktorom trestný orgán nemal toľko v stávke, pán Best by sa odvolal.

„Okrem toho dohoda medzi Johnom a BHA, ktorej existencia BHA má absurdne popierané počas celého obdobia a neschopnosť vysvetliť, ako právnik zaplatený BHA skončil predsedaním prvého disciplinárneho senátu, naznačuje, že BHA nemôže veriť, že zabezpečí, že pán Best dostane v každom prípade spravodlivé odvolanie. “Thistlecrack a Cue Card idú na hlavu -to-head v King George v Kemptone Prečítajte si viac

BHA odmietla odpovedať a poukázala na to, že konečný termín na odvolanie v tomto prípade je v stredu o pätnásť hodín.Vládny orgán však neuviedol, že by sa mohol odvolať na základe prísnejšej sankcie, a nepredpokladá sa, že by tak urobil, a to najmä preto, že, ako zdôraznila komisia, usmernenia BHA nevyžadujú prísnejší trest za porušenie zákona. „Non-trier“ pravidlá v centre prípadu.

Najlepšia manželka Suzie požiadala minulý týždeň o povolenie na školenie s cieľom udržať prevádzku podniku v čase jeho pozastavenia. BHA zatiaľ neponúka reakciu alebo dokonca off-the-record indikáciu toho, ako sa pozerá na jej žiadosť.

Za predpokladu, že lehota na odvolanie uplynie bez ďalšieho vývoja, očakáva sa, že BHA preruší svoje dlhé ticho. rôzne otázky týkajúce sa prípadu Best, vrátane toho, ako prišlo k vymenovaniu predsedu do pôvodného výboru, ktorý vykonával platenú prácu pre vládnuci orgán počas niekoľkých rokov.Vyhlásenie by mohlo prísť už v stredu večer, ale je pravdepodobnejšie, že bude zverejnené vo štvrtok.

Jim Best sa rozhodne odvolať sa proti verdiktu disciplinárnej komisie BHA 5.00/5 (100.00%) 1 vote